ISUZU AN VIỆT
  Km 12+300 QL 1 A Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
 0966 888 070
 0933 888 070
 xetaiisuzumienbac.com
xetaiisuzumienbac@anvietts.vn